Hur ska man tolka produktens kategoriseringar?

Till att börja med: bookcircle.se är en marknadsplats för begagnade produkter. Det betyder att man som köpare får räkna med att varan inte är i nyskick utan har använts – och att det märks. Men vår grundtanke är att det finns många böcker i användbart skick som gott skulle kunna komma till nytta och användning igen – även om den använts både en och flera gånger. Därför ber vi säljarna beskriva varans skick och gärna bifoga bilder som visar skador osv. Vi ber också om att inte annonsera varor som inte är i användbart skick – och med användbart skick menar vi att man fortfarande ska kunna tillgodogöra sig innehållet.

Till hjälp använder vi oss av också en enkel indelning för att du som kund ska kunna välja:

“Så gott som ny” – varan är använd men i gott skick och komplett. Det kan fortfarande märkas spår av användning.

“Har sett bättre dagar” – varan har skador eller skönhetsfel, tex vikta sidor, omslag som fattas, någon har skrivit eller markerat i texten, fläckar osv men är fortfarande i användbart skick.

Beskrivning av produktens skick och innehåll är säljarens uppskattning och bedömning. Eftersom bookcircle.se tillhandahåller en förmedlingstjänst kan vi inte uttala oss om det faktiska skicket. Skulle du som köpare trots detta ändå inte vara nöjd med varans skick får du naturligtvis kontakta oss så ska vi lösa det på bästa sätt.